Szkło to twarda, krucha, bezpostaciowa, najczęściej przezroczysta masa. Większość obecnie używanego szkła otrzymuje się przez podgrzanie mieszaniny piasku, sody i wapnia w temperaturze około 1500 stopni Celsjusza. Często w tym procesie stosuje się również substancje klarujące oraz odbarwiające lub przeciwnie, barwiące szkło. Po stopieniu z mieszaniny formuje się wyroby a następnie całość bardzo wolno schładza (odprężanie szkła).

Każdy rodzaj szkła (opakowaniowe, okienne, samochodowe, izolacyjne, żaroodporne, gospodarcze itd.) ma inny skład chemiczny. Nazwa szkła zależy od składnika kolejnego po krzemionce używanego w procesie jego produkcji np.: szkło sodowe, potasowe, ołowiowe (inaczej nazywane szkłem kryształowym).

Szkło jest ciałem stałym, które w odpowiednich warunkach przechodzi do stanu ciekłego i staje się płynne. Jego zdolność do krystalizacji (przechodzenia w stan płynny) maleje wraz ze spadkiem temperatury. Zmiana stanu skupienia następuje w sposób ciągły, co oznacza, że szkło ze stanu płynnego nie przechodzi od razu w stan stały tak jak np. woda w lód, lecz gęstnieje powoli podczas stygnięcia, zwiększając lepkość aż do osiągnięcia stanu stałego (kruchego). Proces ten jest odwracalny, co oznacza, że szkło podgrzewane nie topnieje jak lód, lecz powoli staje się miękkie i ciągliwe zmniejszając lepkość ze wzrostem temperatury aż do osiągnięcia stanu płynnego.

Naturalne szkło posiada barwę zielonkawą pochodzącą od tlenków żelaza (zanieczyszczających piasek). Aby uzyskać szkło bezbarwne do piasku dodaje się utleniacze oraz związki o barwie dopełniającej. W celu uzyskania szkła o specjalnych własnościach używa się odpowiednich dodatków. Aby uzyskać szkło kryształowe dodaje się do zwykłego szkła (sodowo-wapniowego) związków ołowiu, natomiast szkło żaroodporne powstaje dzięki wzbogaceniu mieszaniny o związki glinu.

Szkło źle przewodzi ciepło i elektryczność – jest izolatorem. Wykazuje dużą odpornością chemiczną. Dobrze przepuszcza promieniowanie widzialne (ok. 90%) oraz wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie, lecz małą na zginanie i rozciąganie, jest kruche, odporne na wpływy atmosfery i na działanie kwasów.

Źródło : http://www.hsg.pl