1. Obecná ustanovení

1.1. Internetový obchod který je spravován prstřednictvím stránek https://szklanysklep.pl/ (dále jen „obchod“) je ve vlastnictví Marcina Boreckiego podnikajícího pod názvem Marcin Borecki MPJ Glass, zapsaný v Centrálním registru podnikatelských subjektů vedeném ministrerstvem financi, sídlo firmy- ul. Topolowa 30 kancelář 122, 03-138 Warszawa, DIČ: 5110248910, IČ: 141586812 (dále jen „prodávající“). Další kontaktní údaje: e-mail: biuro@szklanysklep.pl tel .: 574 169 139

1.2. Podmínky nákupu v Obchodě se řídí těmito Podmínkami.

1.3. Prodávající prodává prostřednictvím obchodu zboží na základě objednávky objednatele (dále jen „zboží“).

1.4. Ceny uvedené prodávajícím jsou vyjádřeny v polském zlotém a zahrnují DPH.

1.5. Cena Produktu nezahrnuje náklady na dopravu, které závisí na způsobu doručení, který zvolil Zákazník. Zákazník s náklady na doručení je jasně a zřetelně informován během objednávkového procesu.

1.6. Veškeré informace zveřejněné na webových stránkách Obchodu, včetně cen a popisu Zboží, nepředstavují nabídku, ale pozvání k uzavření smlouvy.

1.7. Prodávající poskytuje další služby související s procesem uzavírání kupních smluv elektronicky.

1.8. Chcete-li používat Obchod, včetně prohlížení sortimentu a objednávek, stejně jako využívání služeb poskytovaných Prodávajícím elektronicky, je potřebné:

 1. elektronické tabletové zařízení nebo počítač s přístupem k internetu;
 2. aktualizovaný webový prohlížeč v posledním stabilním vydání poskytnutém výrobcem: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari akceptující soubory cookies;
 3. aktivní e-mailový účet (e-mail).

1.9. Prodávající používá soubory „cookies“, které při prohlížení zákazníky na internetových stránkách obchodu, jsou uloženy na hardisku zákazníka. Tento mechanismus nepoškodí zařízení zákazníka a nezpůsobí změny konfigurace softwaru nainstalovaného v těchto zařízeních. Každý zákazník může v internetovém prohlížeči svého zařízení vypnout mechanismus „cookies“. Prodávající uvádí, že vyloučení „cookies“ může však způsobit obtížnost nebo nemožnost používání obchodu.

1.10. Prodávající uvádí, že využívá kryptografické ochrany elektronického přenosu a digitálního obsahu přes použití vhodných prostředků logické, organizační a technické, zejména aby se zabránilo přístupu třetích osob k údajům, včetně SSL šifrování, používání hesel a anti-virus nebo proti nežádoucímu softwaru.

1.11. Prodávající informuje, že navzdory použití zabezpečení uvedených v odstavci 1, 1.10 při využití internetu a elektronických služeb může být v ohrožení. Aby zákazník minimalizoval ohrožení, doporučujeme, aby zákazník používal antivirové programy nebo jiná opatření chráníci Vás na internetu.

1.12. Přijetí nařízení je dobrovolné, avšak při nedodržení těchto podmínek ze strany zákazníka není oprávněn používat Obchod.

 1. Objednávka zboží

2.1. Umístění nákupní objednávky se provádí prostřednictvím virtuálního nákupního vozíku, který je k dispozici na internetových stránkách obchodu. Po přidání zboží do nákupního košíku jsou do objednávkového formuláře přidány následující informace:

 1. jméno a příjmení zákazníka;
 2. adresa bydliště;
 3. adresa doručení, pokud se liší od adresy bydliště,
 4. telefonní číslo
 5. e-mailová adresa,
 6. název společnosti a DIČ v případě že bylo přiděleno
 7. velikost a množství objednaného zboží,
 8. zvolený způsob doručování,
 9. zvolený způsob platby.

2.2. Vybraný výrobek se objednává kliknutím na tlačítko objednávky (s popisem „Koupím a zaplatím“). Objednávka je tímto potvrzena.

2.3. Uzavření smlouvy o prodeji probíhá po obdržení prohlášení o potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, automaticky ji zašle prodávající nejpozději do 48 hodin od objednání. Při zadávání objednávky v sobotu, neděli nebo svátek je uplynutí stanovené lhůty od 8:00 v následující pracovní den.

2.4. Potvrzení přijetí objednávky je odesláno na e-mail na adresu zákazníka, který byl uveden při zadání objednávky.

2.5. Položky v nabídce obchodu, které jsou k dispozici na webových stránkách Shopu, jsou neustále k dispozici. Pokud zboží není k dispozici, oznámení bude zveřejněno na internetových stránkách obchodu a zákazník si nebude moci objednat.

Právo na odstoupení od smlouvy

3.1. Podle odstavce 38 zákona ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitelů (dále jen „zákon o právech spotřebitelů“), má zákazník právo odstoupit od smlouvy uzvavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s tímto zákonem.

Platba

4.1. Zákazník může objednávku uhradit jednou z uvedených možnosti:

 1. platba při převzetí
 2. platba pomocí platebního systému PayU.

4.2. Platba se považuje za uskutečněnou v okamžiku potvrzení bankovního účtu prodávajícího nebo po obdržení kladného povolení od online platební služby.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo na jinou možnost platby na základě individuální dohody s zákazníkem.

Dodání

5.1. Prodávající zahájí realizaci objednávky v okamžiku obdržení platby nebo v okamžiku potvrzení přijetí objednávky v případě výběru platby při převzetí.

5.2. Dodání zboží se uskuteční do 14 pracovních dnů od přijetí objednávky.

5.3. Objednané zboží je doručeno na adresu zákazníka uvedenou při objednávce.

5.4. Dodání se provádí na území Polské republiky. České republiky

5.5. Dodání se provádí pouze v pracovní dny.

5.6. Prodávající provede dodávku jedním z následujících způsobů:

 1. doručení kurýrem;
 2. osobní příjem.

5.7. Spolu se Zbožím je zákazníkovi poskytnuto potvrzení o nákupu Zboží ve formě dokladu. Na žádost zákazníka vystaví prodávající fakturu, která je elektronicky zaslána na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.

Stížnosti a odpovědnost

6.1. Prodávající je povinen poskytnout zákazníkovi zboží bez vad.

6.2. Prodejce odpovídá spotřebiteli, který je spotřebitelem, za vady v souladu s pravidly stanovenými v občanském zákoníku.

6.3. Reklamace bude řešena do 14 dnů ode dne jejího přijetí prodávajícím. Pokud nebude reklamace brána v potaz, bude zboží vráceno zákazníkovi spolu se stanoviskem k neopodstatněnosti reklamace.

6.4. Ustanovení této kapitoly se nevztahují na klienty, kteří nejsou spotřebiteli, jejichž ručení vůči Prodávajícímu je vyloučeno.

6.5. Prodávající je odovědný zákazníkovi, který není spotřebitelem za škodu, která je důsledkem neplnění nebo nesprávného plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy o prodeji pouze v případě, že škoda vytvořena v důsledku úmyslného prodávajícího a je omezena na  zboží netto.

6.6. V případě, že jednáním nebo opomenutím prodávajícího, škoda, která bude mít za následek bude porucha nebo nesprávné plnění závazku prodávajícího vyplývajících ze smlouvy, že zákazník, který není spotřebitel nebude mít nárok na náhradu škody z porušení práva.

6.7. Ustanovení odstavce 6.6  se nevztahuje na zranění.

Služby poskytované elektronicky

7.1. Prodávající poskytuje zákazníkům zdarma následující služby:

 1. objednávkový formulář,
 2. kontaktní formulář,
 3. vedení účtu klienta,
 4. informační bulletin,
 5. formulář zpravodaje.

7.2. Služby uvedené v 7.1. Výše uvedené jsou poskytovány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo vybrat si a změnit formu, čas a způsob poskytování přístupu k vybraným službám uvedeným, který bude informovat zákazníky způsobem, který odpovídá změně tohoto ustanovení.

7.4. Služba kontaktních formulářů spočívá v odeslání zprávy prostřednictvím formuláře zveřejněného na internetových stránkách Obchodu Prodávajícímu.

7.5. Služba objednávkového formuláře se skládá z objednávkového formuláře na webových stránkách obchodu.

7.6. Vytroření objednávky vyžaduje vytvoření klientského účtů (označeného jako „klientský účet“) s cílem umožnit zobrazit stav objednávek, zobrazení historie nákupů,není přitom potřeba zadávat osobní data znovu při dalším objednávání.

7.7. K registraci by zákazník měl vyplnit registrační formulář poskytnutý prodávajícím na internetových stránkách obchodu a zaslat vyplněný registrační formulář elektronicky Prodávajícímu výběrem odpovědné funkce. Zákazník si sám vybere heslo.

7.8. Po zaslání vyplněného registračního formuláře obdrží zákazník elektronickou cestou na jeho e-mailovou adresu uvedenou na registračním formuláři, potvrzení prodávajícího o registraci. V tuto chvíli je uzavřena smlouva o elektronickém poskytování služby zákaznického účtu a klient získá přístup ke klientskému účtu s možností změny údajů provedených při registraci.

7.9. Účelem zasílání newsletteru je poskytovat zákazníkům obchodní, reklamní a marketingové informace související s podnikatelskou činností prodávajícího. Chcete-li se přihlásit k odběru newsletteru, musíte vyplnit formulář bulletinu (zadejte svou e-mailovou adresu) a aktivujte ji stisknutím tlačítka vedle formuláře. Po aktivaci mezi zákazníkem a prodávajícím se informační bulletin zasílá na dobu neurčitou, včetně poskytování zpravodaje od prodávajícího zákazníkovi. Zákazník může kdykoli změnit adresu, která má být zaslána do zpravodaje, nebo odhlásit newsletter zasláním odstoupení nebo změnou e-mailové adresy prodejce.

7.10. Smlouva o poskytování služeb elektronicky mimo službu zákaznického účtu a zpravodajskou službu je uzavřena na základě přístupu zákazníka ke službám a končí, když zákazník ukončí užívání služeb.

7.11. Je zakázáno distribuovat nebo šířit nelegální obsah prostřednictvím nebo prostřednictvím Obchodu.

7.12. Zákazník je rovněž povinen zdržet se jakýchkoli opatření, která mohou bránit přístupu do Obchodu dalším Zákazníkům a zasahovat nebo narušit provoz obchodu a jeho služeb elektronicky.

7.13. Zákazník může využívat služby poskytované Prodávajícím pouze pro účely slučitelné s platnými zákony a dobrými mravy.

Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje zákazníka shromažďuje prodávající.

8.2. Uvedení zákaznické objednávky odpovídá souhlasu se zpracováním osobních údajů prodávajícího uvedeným v objednávce v souladu s ustanoveními zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (věstník zákonů z roku 2016, položka 922).

8.3. Použití služeb poskytovaných elektronicky prodávajícím vyžaduje zadané osobní údaje zákazníka.

8.4. Zpracování osobních údajů uvedených v odstavcích 8.2 a 8.3 ze strany prodávajícího je určeno výhradně pro řádné plnění příkazů a dodání Zboží, jakož i pro řádné plnění poskytovaných služeb elektronicky.

8.5. Na základě výslovného souhlasu zákazníka může prodávající zpracovat jeho osobní údaje pro informační a marketingové účely. Zákaz výslovného souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely neznamená možnost uzavření smlouvy s Prodávajícím. Souhlas může být kdykoli zrušen tím, že prodávajícímu uvede příslušné prohlášení zákazníka. Prohlášení lze například odeslat na adresu prodávajícího e-mailem.

8.6. Zákazník má právo kontrolovat své osobní údaje, jejich opravy, právo požadovat jejich zastavení a právo požadovat jejich odstranění.

8.7. Prodávající předá osobní údaje zákazníka dodavateli v rozsahu nezbytném pro doručení.

Závěrečná ustanovení

9.1. Aby bylo možné objednávat v Obchodě, stejně jako používat služby poskytované elektronicky, je nutné vyjádřit souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

9.2. Ve věcech, na které se tato nařízení nevztahuje, se použijí ustanovení obecně platných právních předpisů, zejména ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964, občanského zákoníku (věstník 1964, č. 16, bod 93, pozměněný) 30.05.2014 o právech spotřebitelů (zákon č. 2014, bod 827) a zákon z 18. 7. 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (věstník zákonů 2013, bod 1422).

9.3. Spory vyplývající ze smluv uzavřených v souladu s tímto nařízením s zákazníkem, který není spotřebitelem, budou řešeny společným soudem příslušným pro sídlo prodávajícího.

9.4. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Změny předpisů vstupují v platnost 14 dní po jejich zveřejnění. Ustanovení předchozích předpisů se vztahují na příkazy, které byly předloženy před vstupem změny v platnost.

9.5. Zákazník má možnost využít postupy mimosoudní reklamace a nápravy. Podrobné informace o schopnosti spotřebitele využívat postupy mimosoudního stížnosti a nápravy a přístup k těmto postupům jsou k dispozici v ústředí a na internetových stránkách krajských (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací

VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY